Thu hồi tiền do Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang chi sai quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu thu hồi hơn 200 triệu đồng do Sở Công Thương chi sai quy định, không đúng dự toán được phê duyệt, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở này có hình thức xử lý, kỷ luật với khuyết điểm, sai phạm.
Kết luận thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ rõ sai phạm của Sở Công thương tỉnh này do chi sai quy định ngân sách Nhà nước

Kết luận thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ rõ sai phạm của Sở Công thương tỉnh này do chi sai quy định ngân sách Nhà nước

Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kết luận thanh tra số 390/KL-TTr, kết luận thanh tra về trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sở Công Thương giai đoạn 2019-2021.

Liên quan đến công tác quản lý tài chính, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra những chi tiêu sai quy định như sau:

Sở Công thương đã chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không đúng dự toán được phê duyệt tổng số tiền 207.370.000 đồng. Trong đó số tiền do Sở Công Thương chi sai là 94.448.326 đồng; Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc sở này chi sai 112.922.000 đồng.

Thanh Tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương khắc phục sai phạm, có trách nhiệm thu hồi, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thu hồi nộp vào Ngân sách Nhà nước qua Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương (là Chủ tài khoản) nghiêm túc rút kinh nghiệm do để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như đã nêu trên.

Căn cứ tính chất, mức độ các hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra; yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Trưởng các phòng, Giám đốc và Kế toán Trung tâm và Xúc tiến thương mại và các cá nhân có liên quan (giai đoạn 2019 - 2021) do để xảy ra những sai phạm nêu trên.

Trước những vi phạm về công tác quản lý, chi tiêu tài chính, để tránh tiêu cực, lãng phí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện, xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hàng năm và thực hiện việc mở Sổ tiếp công dân và sắp xếp, lưu trữ các hồ sơ theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính hiện hành; thường xuyên cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới ban hành để rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý tài chính, hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.