THPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưuTHPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưu

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

THPT Thạch Bàn ngược dòng đầy cảm xúc trên chấm luân lưu

ANTD.VN - Hỏng ăn ngay loạt sút đầu tiên song THPT Thạch Bàn đã ngược dòng thắng THPT FPT 4-3 đầy kịch tính trên chấm luân lưu (hai hiệp chính hoà không bàn thắng), để ghi tên mình vào bán kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active.