Thống nhất bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

  • 12/10/2020 16:18
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Trong phiên làm việc chiều nay, 12-10, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết bầu số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 đồng chí, giảm 6,5% so với nhiệm kỳ trước.
Thống nhất bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày đề án nhân sự tại Đại hội.

Mở đầu phiên làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thống nhất biểu quyết, 100% nhất trí danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII gồm 80 đồng chí. 100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 đồng chí được giới thiệu để bầu chọn vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu.

Sau khi thảo luận, Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Từ 16h chiều nay, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành; dự kiến sau đó sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Tiếp đến, Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên khoá XVI, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục