Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10

Thời tiết Hà Nội mát mẻ, gần 105.000 thí sinh thuận lợi làm thủ tục dự thi lớp 10

ANTD.VN - Sáng 9-6, thời tiết Hà Nội mát mẻ giúp gần 105.000 thí sinh thuận lợi đến các điểm thi làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập năm học 2023-2024.