'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam

'Thợ săn radar' AGM-78 Standard 'vượt trội Shrike' chẳng thể khuất phục phòng không Việt Nam

ANTD.VN - Bộ đội Phòng không Việt Nam đã giành chiến thắng trước "Thợ săn radar" AGM-78 Standard do Mỹ chế tạo với tính năng kỹ chiến thuật được đánh giá vượt xa loại AGM-45 Shrike thế hệ trước.