Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?

Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Mỹ dùng căn cứ Incirlik để tham chiến tại Ukraine?

ANTD.VN - Căn cứ Incirlik có khả năng sẽ không được Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Mỹ sử dụng để chống lại Nga trong trường hợp nổ ra chiến tranh Ukraine.