Thêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở SyriaThêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Thêm hình ảnh vụ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

ANTD.VN -Ngày 7/4, nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã cáo buộc quân đội chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại đông Ghouta, khiến ít nhất 42 người thiên mạng và hơn 500 người bị thương.