Thay đổi quy định về đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghị quyết 07/NQ-CP có thay đổi quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2022

Nghị quyết 07/NQ-CP có thay đổi quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2022

Nghị quyết 07/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023 và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Trước đó, tại Nghị quyết 11, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 phải là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân “ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Nghị quyết 07 đã thay thế bằng các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chính phủ cũng quy định Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên.

Năm 2022, theo số liệu của Bộ Tài chính, số tiền thuê đất được giảm (30%) là khoảng 3.500 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng tiếp tục xây dựng dự thảo Quyết định Thủ tướng về giảm tiền thuê đất, mặt nước năm 2023. Theo đó, mức giảm 30% sẽ tiếp tục áp dụng trong năm 2023.