Thay đổi phí tham quan vườn quốc gia từ 1-1-2017

ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 206/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên. 

Trong đó, phí tham quan được áp dụng với 6 vườn quốc gia nói trên là 60.000 đồng/lượt đối với người lớn, 20.000 đồng/lượt đối với sinh viên, học viên các trường đại học, trung cấp, trường dạy nghề. Với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mức vé là 10.000 đồng/lượt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.