Thắp lên ngọn lửa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân vừa trang trọng tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.