Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bắc Kạn hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ

  • 04/03/2018 06:10
  • 0 bình luận
  • Kỳ Thư
  • In bài
ANTD.VN - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6-2012 đến nay. 

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, kiểm tra trực tiếp 152 hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2017 cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ; công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; quy trình bổ nhiệm được thực hiện trên thực tế, cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, có 55 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và có 2 công chức lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch cán sự. 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bắc Kạn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức. 

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có giải pháp giải quyết dứt điểm 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên, để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Tin cùng chuyên mục