Thành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giớiThành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giới

Thành phố có thời gian phong tỏa vì Covid-19 lâu nhất trên thế giới

ANTD.VN - Theo Guardian, tính đến ngày 5/10 tới đây, thành phố Melbourne của Australia sẽ trải qua 246 ngày phong tỏa để chống dịch Covid-19, vượt qua Buenos Aires, trở thành thành phố có thời gian phong tỏa lâu nhất trên thế giới.