Thanh niên xung phong được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, lập thân, lập nghiệp

Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, lập thân, lập nghiệp

Nghị định này áp dụng với người tham gia tổ chức thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Nguyên tắc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chính phủ và chính quyền địa phương tạo điều kiện để thanh niên tham gia tổ chức thanh niên xung phong, hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nghị định nêu rõ thanh niên xung phong được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được cấp trang phục thanh niên xung phong tối thiểu mỗi năm 2 bộ, thẻ đội viên thanh niên xung phong.

Thanh niên xung phong được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp luật; được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đáng chú ý, nếu đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ.

Bên cạnh những chính sách đối với thanh niên xung phong, Nghị định 17/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, đề án, dự án; chính sách đối với thanh niên tình nguyện, cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.