Thanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóngThanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóng

Thanh niên Công an Thủ đô về thôn, xã kích hoạt định danh điện tử, khám bệnh phục vụ nhân dân trong ngày hè nắng nóng

ANTD.VN - Sáng 17/6, thanh niên Công an Thủ đô đã "hành quân xanh" xuống các thôn ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh để kích hoạt định danh điện tử, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.