Hàng loạt chính sách quan trọng về tiền lương, bảo hiểm được áp dụng từ tháng 4-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần/ năm, thêm 1 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH…là những quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 tới.

Nghị định 06/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 10-4 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Trước 31-1 hàng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Trường hợp các cơ quan tuyển dụng công chức có nhu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì xây dựng kế hoạch, thông báo theo quy định tại Điều 7 Nghị định 06/2023/NĐ-CP và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định tại Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý; lập danh sách thí sinh gửi Bộ Nội vụ để tổ chức kiểm định. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, Bộ Nội vụ tiến hành tổ chức kiểm định.

Hàng loạt chính sách quan trọng về tiền lương, bảo hiểm được áp dụng từ tháng 4-2023 ảnh 1

Sắp tới sẽ tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần/ năm (ảnh minh họa)

Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Theo đó, bổ sung ‘bệnh COVID-19 nghề nghiệp’ vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung hướng dẫn chẩn đoán giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Cụ thể, các yếu tố gây bệnh COVID-19 nghề nghiệp gồm: Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động; Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản: Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2; Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2....

Thông tư 03/2023/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Theo đó, từ 5-4, nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị y tế công lập được quy định như sau:

Vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được xác định theo các nguyên tắc quy định.

Số lượng người làm việc tối thiểu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác định theo giường bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh theo công suất sử dụng giường bệnh trung bình của 3 năm gần nhất…

Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 3 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, gồm: Tuyên truyền viên văn hóa chính Mã số V.10.10.34; Tuyên truyền viên văn hóa Mã số V.10.10.35; Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp Mã số V.10.10.36

Viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp;

Tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn; làm việc khoa học, có chính kiến rõ ràng; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân…

Thông tư 02/2023 có hiệu lực từ 10-4.