Tháng 12-2022: Hàng loạt quy định quan trọng về tiền lương, công chức có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, thay đổi tiêu chuẩn viên chức ngành tài nguyên và môi trường… là những quy định mới quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương có hiệu lực thi hành từ tháng 12 tới.

Nghị định 81/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1-12, Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, đồng thời có sự thay đổi vể cơ cấu tổ chức.

Theo đó, hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia thành Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

Nghị định cũng quy định về việc giải thể Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao; điều chuyển các nhiệm vụ về thi đua khen thưởng và truyền thống ngoại giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thu gọn đầu mối tổ chức; Giảm 3 phòng tại các Vụ Châu Âu và Tổ chức Cán bộ.

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Theo đó, từ 9-12, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đối với địa chính viên hạng II, hạng III, hạng IV. Đông thời, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đối với điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II, hạng III, hạng IV.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đối với dự báo viên, kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, hạng III, hạng IV

Theo Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 10-12, cách xếp lương đối với viên chức chuyên ngành TDTT có sự thay đổi.

Theo đó, với huấn luyện viên cao cấp (hạng I) ngoài tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thể dục thể thao; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

Với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I), phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) hoặc tương đương đã trực tiếp huấn luyện, đào tạo vận động viên đạt ít nhất một trong các thành tích sau: huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á, Đại hội Olympic trẻ…

Từ 10-12, cách xếp lương đối với viên chức chuyên ngành TDTT có sự thay đổi

Từ 10-12, cách xếp lương đối với viên chức chuyên ngành TDTT có sự thay đổi

Với viên chức sau khi hết tập sự, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III): xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (viên chức loại A1);

Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III): xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (viên chức loại A1)…