Từ 1-7-2023: Lương tổ trưởng dân phố, trưởng thôn thay đổi ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi mức lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ thay đổi ra sao từ 1-7-2023, khi lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/ tháng?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV, thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn.Tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố.

Đây không phải đơn vị hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong một khu vực. Theo đó, mỗi thôn sẽ có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố sẽ có Tổ trưởng Tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có thể có thêm 1 Phó Trưởng thôn hoặc 1 Phó Tổ trưởng Tổ dân phố.

Còn theo khoản 9 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ được bầu cư bởi cử tri tại thôn, tổ dân phố. Thời điểm bầu cử sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Mỗi Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ có nhiệm kỳ 2,5 năm hoặc 5 năm. Việc quyết định nhiệm kỳ bao nhiêu năm cũng do UBND cấp tỉnh quy định dựa trên điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng thôn và Phó Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

Về lương Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Thông tư 04/2012 nêu rõ, các đối tượng này là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng theo hình thức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Mức khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở và được chi trả hàng tháng. Riêng ba loại thôn sau đây sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở, đó là thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; Thôn thuộc xã có tình hình ANTT trọng điểm, phức tạp; Thôn thuộc xã biên giới/ hải đảo.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1-7-2023 sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/ tháng thay vì 1,49 triệu đồng/ tháng như hiện nay.

Do đó, từ thời điểm này, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ được nhận mức phụ cấp mới theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/ tháng (mức phụ cấp này sẽ tăng mạnh so với thời điểm bây giờ theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/ tháng căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Cụ thể, mức phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố như sau: Với 3 loại thôn đặc biệt nêu trên, mức khoán quỹ phụ cấp là 9 triệu đồng/ tháng (nay là 7,4 triệu đồng). Với các thôn, tổ còn lại, mức khoán quỹ phụ cấp là 5, 4 triệu đồng/ tháng.

Tuy mức khoán được quy định như vậy, song tuỳ vào từng địa phương khác nhau, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn sẽ được hưởng mức phụ cấp khác nhau.

Như tại Hà Nội, theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp hàng tháng từ 1-7-2023 sẽ là 3.240.000 đồng/ tháng.

Với thôn và tổ dân phố còn lại, mức phụ cấp hàng tháng sẽ là 1.980.000 đồng/ tháng.