Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 1Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 2Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 3Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 4Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 5Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 6Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 7Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 8Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 9Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 10Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 11Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 12Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 13Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 14Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn ảnh 15

Tên lửa phòng không Ukraine áp sát biên giới Nga với số lượng lớn

ANTD.VN - Tên lửa phòng không Ukraine đang được triển khai tới gần biên giới Nga, động thái bị Moskva cho là mang tính khiêu khích.