Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?

Tên lửa Javelin Ukraine không thể lặp lại thành công trên chiến trường Donbass?

ANTD.VN - Tên lửa Javelin Ukraine khó lòng phát huy tác dụng trên chiến trường Donbass bởi binh sĩ Kiev không thể tận dụng tối đa tính năng của vũ khí này, tạp chí Popular Mechanics dự đoán.