Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 1Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 2Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 3Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 4Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 5Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 6Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 7Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 8Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 9Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 10Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 11Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 12Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 13Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga ảnh 14

Mỹ biến Alaska thành 'lá chắn thép' để đẩy lùi tên lửa siêu thanh Nga

ANTD.VN - Mỹ dự định sử dụng Alaska làm căn cứ chống lại tên lửa siêu thanh Nga, khi họ lắp đặt tại đây những hệ thống phòng thủ tối tân nhất.