Tempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáuTempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáu

Tempest vượt FCAS trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáu

ANTD.VN - Chuyến bay đầu tiên của Tempest - được tạo ra theo chương trình Global Combat Air Platform (GCAP) sẽ diễn ra vào năm 2028 và những chiếc đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong năm 2035.