Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCDTây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD

ANTD.VN -  Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 tuần triển khai Mệnh lệnh 01, ngoài CAQ Tây Hồ đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp, chỉ còn bổ sung các trường hợp phát sinh mới và hỗ trợ đơn vị bạn cấp cho công dân tạm trú. Để làm tốt nhiệm vụ này, BCH - CAQ Tây Hồ đã quyết liệt không ngừng nghỉ, huy động sức mạnh tổng hợp, CBCS ngày đêm trách nhiệm, vượt qua khó khăn trên các mặt trận. Những hình ảnh ấn tượng về CBCS - CAQ Tây Hồ nỗ lực vì công cuộc chuyển đổi số Quốc gia..