Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 1Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 2Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 3Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 4Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 5Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 6Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 7Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 8Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 9Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 10Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 11Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 12Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 13Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 14Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD ảnh 15

Tây Hồ là quận đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD

ANTD.VN -  Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 tuần triển khai Mệnh lệnh 01, ngoài CAQ Tây Hồ đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp, chỉ còn bổ sung các trường hợp phát sinh mới và hỗ trợ đơn vị bạn cấp cho công dân tạm trú. Để làm tốt nhiệm vụ này, BCH - CAQ Tây Hồ đã quyết liệt không ngừng nghỉ, huy động sức mạnh tổng hợp, CBCS ngày đêm trách nhiệm, vượt qua khó khăn trên các mặt trận. Những hình ảnh ấn tượng về CBCS - CAQ Tây Hồ nỗ lực vì công cuộc chuyển đổi số Quốc gia..