Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic NgaTàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga

Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga

ANTD.VN - Hạm đội Baltic của Hải quân Nga sắp có thêm tàu tên lửa tàng hình Grad - Dự án 21631 trong đội hình tác chiến.