Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 1Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 2Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 3Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 4Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 5Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 6Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 7Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 8Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 9Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 10Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 11Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 12Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 13Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 14Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 15Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga ảnh 16

Tàu tên lửa tàng hình Grad tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Baltic Nga

ANTD.VN - Hạm đội Baltic của Hải quân Nga sắp có thêm tàu tên lửa tàng hình Grad - Dự án 21631 trong đội hình tác chiến.