Tàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sửTàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sử

Tàu Soyuz đáp xuống Trái đất, nữ phi hành gia xinh đẹp làm nên lịch sử

ANTD.VN - Tàu vũ trụ Soyuz MS-24 chở phi hành gia người Nga Oleg Novitsky, phi hành gia người Mỹ Loral O'Hara và nữ phi hành gia người Belarus Marina Vasilevskaya trở về Trái đất an toàn. Trong đó cô Marina Vasilevskaya 33 tuổi là người Belarus đầu tiên bay vào không gian kể từ sau khi Liên Xô tan rã.