Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?

Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin lạc hậu ngay khi chưa vào biên chế?

ANTD.VN - Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin - Dự án 23550 được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, vượt qua lớp băng dày tới 1,7 mét nhưng cũng có thể hoạt động ở vùng nhiệt đới nếu cần thiết. Dù vậy vũ khí của lớp tàu này khá yếu, không đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại.