Tàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biểnTàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biển

Tàu ngầm nội địa hiện đại đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan chuẩn bị ra biển

ANTD.VN - Tàu ngầm diesel-điện đầu tiên mang tên Hải Côn do vùng lãnh thổ Đài Loan tự phát triển đã được hạ thủy, chuẩn bị ra biển để thử nghiệm trước khi đi vào biên chế.