Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?

Giá trần áp đặt lên dầu mỏ Nga thực chất không còn tồn tại?

ANTD.VN - Biện pháp áp giá trần mà phương Tây hy vọng sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Nga có vẻ không phát huy tác dụng như mong đợi.