Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 2Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 3Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 4Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 5Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 6Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 7Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 8Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 9Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 10Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 11Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi ảnh 12

Tàu ngầm hạt nhân Nga tại Kamchatka bất ngờ nhất loạt ra khơi

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân Nga đóng tại Vilyuchinsk thuộc Bán đảo Kamchatka đã nhất loạt khẩn cấp ra khơi, chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Nguyên nhân hoạt động này là do đâu?