F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 1F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 2F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 3F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 4F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 5F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 6F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 7F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 8F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 9F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 10F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 11F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 12F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 13F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 14F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 15F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 16F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 17F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 18F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 19F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 20F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 21F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 22F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 23F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước ảnh 24

F-5E, từ phận ‘quân xanh’ vụt trở thành tiêm kích chủ lực của nhiều nước

ANTD.VN - Tiêm kích F-5E Tiger II là phiên bản nâng cấp sâu rộng của dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ F-5 do Mỹ sản xuất, năng lực tác chiến của chúng từng được chuyên gia Liên Xô đánh giá vượt trội MiG-21 và mạnh hơn cả MiG-23.