Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'

Tàu ngầm diesel-điện Lada tiếp tục được Nga đóng theo 'cấu hình sửa đổi'

ANTD.VN - Tàu ngầm diesel-điện Lada thuộc Dự án 677 từng được Nga kỳ vọng sẽ thay thế những chiếc Kilo 636, tuy nhiên dự định của Moskva chưa thành hiện thực vì gặp nhiều khó khăn.