Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 1Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 2Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 3Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 4Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 5Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 6Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 7Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 8Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 9Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 10Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 11Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 12Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 13Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 14Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 15Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 16Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 17Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 18Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 19Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 20Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 21Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 22Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 23Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 24Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 25Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 26Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva ảnh 27

Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi được Nga điều động để trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva

ANTD.VN - Tàu cứu hộ Kommuna trăm tuổi đang được Nga triển khai tham gia chiến dịch trục vớt khí tài trên soái hạm Moskva bị chìm ở Biển Đen vào hôm 14/4 vừa qua.