Tạo điều kiện để F0 nhận chứng nhận online

ANTD.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được công nhận F0. Sở Y tế Hà Nội đã cho triển khai những trạm y tế thực hiện chứng nhận online cho F0 qua zalo nhóm. Việc làm này đang được người dân đồng tình ủng hộ.