Tạo chuyển biến mạnh mẽ xây dựng Công an Thủ đô vững mạnh, liêm chính

ANTD.VN -  Sáng 17-7, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng vừa qua, các giải pháp chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong CATP tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có chất lượng và chiều sâu. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; hạn chế các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến công tác thường xuyên của CATP…

CATP đã tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của năm 2019; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng trong CATP, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng tổ chức Đảng cơ sở;

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, công tác Công an, triển khai Cổng thông tin điện tử CATP và fanpage của CATP, qua đó đã thu được nhiều thông tin về tình hình ANTT, công tác xây dựng lực lượng…

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, với tinh thần thẳng thắn, tại Hội nghị, các đơn vị công an các quận, huyện đã tham luận nêu lên nhận định, đánh giá, phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong 6 tháng đầu năm 2019 để thảo luận, thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 là năm “Hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình công tác; tăng cường cơ sở” với phương châm hành động của lực lượng Công an Thủ đô: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, liêm chính, xác định danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất; ổn định bộ máy tổ chức, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; rà soát tổng thể bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, từng bước điều chỉnh bố trí biên chế ở các cấp Công an theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Toàn cảnh hội nghị

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác này, kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các đơn vị trong CATP cần tham mưu, hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 trong CATP; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng, trong đó, tập chung kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các cấp ủy, chi bộ, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy Đảng tại Công an các đơn vị, phòng, quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên.

Tập trung thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị cấp phòng và tương đương đảm bảo phù hợp, công khai, minh bạch, dân chủ, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến tư tưởng, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sỹ trong CATP; tiếp tục thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo đúng nguyện vọng, nhu cầu biên chế, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Cùng với đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

“Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính theo kế hoạch; xác minh, kết luận các đơn, tin do thanh tra và các cơ quan đoàn thể chuyển đến và các tin do cơ quan báo chí đưa tin, phản ánh, các tin do lãnh đạo CATP giao, đảm bảo kịp thời, chính xác, tránh để tồn đọng, kéo dài” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.