Tăng cường sức mạnh cho những cánh tay nối dài của lực lượng CAND

ANTD.VN - Quần chúng nhân dân được coi là những cánh tay nối dài của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, là tai mắt của lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Để tăng cường hơn nữa cho những cánh tay nối dài này, cũng vì mục tiêu chung giữ vững an ninh trật tự, đã và đang cần có những điều chỉnh từ phía chính sách.