Tăng cường quản lý đại lý bảo hiểm

  • 09/08/2014 06:44
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Để tránh tình trạng một đại lý làm việc cho 2 hoặc 3 doanh nghiệp bảo hiểm cùng lúc, hay đại lý bị kỷ luật ở doanh nghiệp bảo hiểm này lại được tuyển làm đại lý của một doanh nghiệp bảo hiểm khác, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo quy chế quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ và sử dụng thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu đại lý hợp nhất. 

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải rà soát tình trạng hoạt động và tính tuân thủ của các ứng viên đại lý bảo hiểm trước khi thực hiện việc tuyển dụng. Các đại lý bị đưa vào “danh sách đen” sẽ không được tuyển dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trong thời hạn 3 năm. 

Tin cùng chuyên mục