Tăng cường kiểm tra việc sử dụng "bóng cười"

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí Nitơ Oxyd (N2O).