Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức

ANTD.VN - Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, sáng 2/3, ông Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.