Tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Thủ đô Hà Nội, để tập trung phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn Thủ đô…

Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở để phòng ngừa lây lan Covid-19 và tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh

Tại Thông báo số 2537-TB/TU ngày 31-3-2020 của Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy, tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, trong thời gian tạm dừng tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành các văn kiện đại hội và tham gia góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên, bảo đảm chất lượng, trí tuệ.

Được biết, tính đến ngày 27-3-2020, toàn thành phố Hà Nội đã có 16.317/17.116 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 95,33%; 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 93,26%.

Trước đó, vào sáng qua, 31-3, tại buổi giao ban giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý vào báo cáo chính trị.

Đồng thời, cần tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nắm bắt sát sao tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội; tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh.