Hà Nội: Cắt giảm 5% kinh phí chi thường xuyên để dành nguồn lực chống Covid-19

ANTD.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan thành phố, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động…

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 (từ 30/3-5/4/2020) và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo này, ngày 30-3, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy đã thống nhất kết luận:

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để ứng phó với dịch bệnh; tập trung thông tin tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tự giác nhưng tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân Thủ đô.

Tiếp tục dừng triệt để các hoạt động có tập trung đông người; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sờ kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 133 để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn thành phố khi cần thiết;

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan thành phố trong 9 tháng cuối năm 2020; trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài... của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách thành phố.

Cùng đó, giao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ các Tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chủ trì, phối họp với Đảng đoàn HĐND TP và Ủy ban MTTQ TP, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù.