Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?

Tại sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?

ANTD.VN -  Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng không chấp nhận chọn Belarus làm địa điểm tổ chức, do Kiev cho rằng Minks đã cho Nga đặt hệ thống tên lửa đang bắn vào nước này.