Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?

Tại sao tiêm kích MiG-35 xứng đáng có 'cơ hội thứ hai'?

ANTD.VN - Tại Triển lãm World Defense Show 2024 diễn ra tại Saudi Arabia, tiêm kích MiG-35 đã thu hút sự chú ý khi được Nga giới thiệu.