Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 1Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 2Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 3Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 4Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 5Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 6Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 7Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 8Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 9Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 10Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 11Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 12Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 13Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 14Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 15Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 16Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'? ảnh 17

Tại sao Ấn Độ quyết giữ lại MiG-21 dù chúng liên tục 'gãy cánh'?

ANTD.VN - MiG-21 là dòng tiêm kích huyền thoại Liên Xô với số lượng sản xuất lên tới hàng chục ngàn chiếc. Hiện loại máy bay này vẫn đang được Ấn Độ biên chế ở lực lượng tiền tuyến trong lúc đợi các chiến đấu cơ hiện đại hơn đi vào biên chế.