Suối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa HươngSuối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa Hương

Suối Yến tấp nập đò qua lại trước ngày khai hội chùa Hương

ANTD.VN - Chưa đến ngày khai hội nhưng rất đông người đã đổ về chùa Hương trong ngày mùng Ba Tết Giáp Thìn. Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có nhiều điểm mới để phục vụ người dân, du khách.