Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?

Súng trường tấn công AN-94 dù cực hiện đại nhưng vì sao không phổ biến trong quân đội Nga?

ANTD.VN -  Mang trong mình thiết kế đột phá với nhiều tính năng hiện đại và hiệu quả chiến đấu cực cao, từng được kỳ vọng sẽ thay thế tượng đài AK-47, nhưng rất tiếc do giá thành chế tạo cao và khó bảo trì khiến súng trường tấn công AN-94 không phổ biến trong quân đội Nga.