Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 1Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 2Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 3Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 4Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 5Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 6Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 7Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 8Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 9Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 10Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 11Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 12Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 13Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 14Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 15Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ ảnh 16

Súng trường tấn công AK-203 được sản xuất với số lượng lớn tại Ấn Độ

ANTD.VN - Súng trường tấn công AK-203 do Nga thiết kế bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ. Được biết New Delhi và Moscow đã hợp tác xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất loại súng này từ năm 2019.