Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bịÔng Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị

Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/9 ký sắc lệnh tổng động viên một phần lực lượng dự bị trong nước, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu "giải phóng Donbass".