Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 1Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 2Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 3Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 4Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 5Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 6Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 7Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 8Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 9Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 10Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 11Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 12Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 13Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 14Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 15Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 16Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 17Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 18Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 19Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị ảnh 20

Ông Putin phát lệnh động viên một phần, triệu tập thêm 300.000 lính dự bị

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/9 ký sắc lệnh tổng động viên một phần lực lượng dự bị trong nước, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu "giải phóng Donbass".