Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 1Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 2Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 3Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 4Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 5Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 6Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 7Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 8Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 9Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 10Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 11Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 12Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 13Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 14Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 15Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 16Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 17Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 18Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 19Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại ảnh 20

Súng máy cổ PM M1910 chống 'chiến thuật biển người' được ưa chuộng trở lại

ANTD.VN - Súng máy cổ PM M1910 dù ra đời đã 113 năm, nhưng nhờ hoạt động ổn định khi bắn với cường độ cao, nên chúng vẫn được ưa chuộng để chống lại chiến thuật biển người của đối phương.