Súng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy ĐiểnSúng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy Điển

Súng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy Điển

ANTD.VN - Úc vừa chi 36,81 triệu USD, tương đương 400 triệu SEK để đặt mua súng chống tăng Carl-Gustaf M4 từ Thụy Điển, dự kiến đơn hàng sẽ được bàn giao trong giai đoạn từ năm 2024-2025.