Sức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phươngSức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phương

Sức mạnh tàu ngầm tuyệt mật Husky có thể đánh chìm tàu sân bay đối phương

ANTD.VN - Giới phân tích quân sự thế giới cho rằng, tàu ngầm thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga - chiếc Husky chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với tàu sân bay Mỹ.