Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 1Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 2Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 3Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 4Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 5Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 6Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 7Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 8Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 9Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 10Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 11Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 12Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 13Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 14Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức ảnh 15

Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Leopard 2A4 của Đức

ANTD.VN -  Hỏa lực mạnh được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển tối tân, độ cơ động cao, cùng giáp bảo vệ tốt đã biến xe tăng Leopard 2A4 thành một trong những dòng xe tăng chủ lực mạnh nhất thế giới.